Závazek společnosti k systému PEFC CoC

"Vedení společnosti přijímá závazky vyplývající z požadavků platných technických dokumentů spotřebitelského řetězce dřeva v rámci pravidel PEFC (CFCS 2002:2020)"

Společnost se zavazuje, že:

  • Surovina a produkty z neznámých dřevin, neznámého původu anebo z kontroverzních zdrojů nebudou zahrnuty do PEFC produktových skupin
  • Pokud je organizaci známo, že surovinu a produkty z lesa a dřeva, na které se nevztahuje systém PEFC v organizaci, pocházejí z nelegálních (kontroverzních) zdrojů, pak takové produkty nebude (nesmí) uvádět na trh
  • V případě, že organizace přijala opodstatněné obavy, že surovinu a produkty z lesa a dřeva, na které se nevztahuje systém PEFC v organizaci, pocházejí z nelegálních (kontroverzních) zdrojů, pak takové produkty nebude (nesmí) uvádět na trh – pokud obavy nevyřeší v souladu s Tech. dokumentem CFCS 2002:2020.

Poznámka: Definice Kontroverzních zdrojů je ve standardu CFCS 2002:2020, kap. 3.7.

Dále vedení prohlašuje, že

  • nebrání zaměstnancům se sdružovat, určit si zástupce zaměstnanců podle Zák. práce, a kolektivně vyjednávat se zaměstnavatelem
  • nevyužívá nucené práce
  • nezaměstnává nezletilé
  • nediskriminuje své pracovníky, neupíráme pracovníkům stejné pracovní příležitosti
  • zabezpečujeme na svých pracovištích požadavky BOZP

Výše uvedené požadavky jsou zajišťovány v rámci zákonů a legislativy České republiky a mohou být kontrolovány třetími stranami (finanční úřad, úřad práce, IBP, IŽP, OHS, …).


PEFC certifikát