Měrné jednotky dříví

Při měření dříví se používají tři hlavní způsoby měření objemu

1) Metr krychlový, kubík (m3)

Tato jednotka je používaná při měření dříví ve formě kulatiny v délkách větších než 2 m. Objem je měřen objemovými tabulkami každý kus zvlášť. Používá se při dodávce dříví k pilařskému zpracování na řezivo. Palivové dříví se v této jednotce neměří

2) Prostorový metr rovnaný (PMR)

Tato jednotka je používaná při měření rovnaného dříví v hráních. 1 PMR nám udává objem dříví naskládaný do krychle 1 x 1 x 1 metr. Lze ji přepočítat na jednotku m3 s použitím koeficientů, které se liší podle dřeviny, délky polen a formy štípané, či neštípané. Jednotka je nejčastěji používána právě při obchodu s palivovým dřívím.

3 ) Prostorový metr sypaný (PMS)

Tato jednotka je používaná při měření dříví ve vozíku, nebo kontejneru volně nasypaného. Dříví zde není narovnáno jakou u PMR. PMS obsahuje cca o 30 % hmoty dříví méně oproti PMR.